LESS IS MORE

ต้นแบบของการใช้ชีวิตแบบ "เพียงพอแต่มากด้วยความสุข" ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

 • INFORMATION
 • POST IN : INSPIRATION
 • YEAR : Oct 2017
 • WRITER : R.MINTRA
 • PHOTOGRAPHER : Kullachart Sitjasech
 • IMAGE : Kullachart Sitjasech
 • 3821 views
 • 0 Shares
 

เพราะพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบให้แก่ปวงชนชาวไทยได้ปฎิบัติเพื่อความสุข ความสำเร็จ ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งท่านได้ทรงเป็นต้นแบบของความเรียบง่าย ความประหยัด และความพอเพียงมาโดยตลอดนั้น สามารถนำไปสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนสำนวนซึ่งว่าด้วยเรื่องของการที่มีน้อยคือการที่มาก หรือ Less is more เพื่อความรุ่มรวยความสุขของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืน

 
img
 

อย่างเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยได้นำไปปฎิบัติมานานกว่า 30 ปี ด้วยการลดความฟุ่มเฟือย อยู่บนความพอเพียงที่รวมไปถึงการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้าน "พอเพียงนี้" อาจจะมีมาก...อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฎิบัติตนก็พอเพียง เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุข รู้จักการประมาณตัวเอง ประเทศชาติและเศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเกิดการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันและกัน ดั่งคำที่ท่านได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า "ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้ว"

 
img
 

หรือเรื่องของการทำความดีที่ "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว" ซึ่งสอดคล้องไปกับหลักธรรมคำสอนตามพุทธศาสนา ถ้าเราคิดดีปฎิบัติดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความเมตตา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักรักกัน ก็จะทำให้ประเทศไทยเต็มไปด้วยความดี ความมั่นคง และปวงชนก็จะมีความสุข ความสบาย มีเกียรติ มีชีวิตที่รุ่งเรือง

 
img
 

แม้แต่ในเรื่องของความสามัคคี ปรองดอง "สามัคคีนี้ก็คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม นั้นคือความมั่นคงของชาติบ้านเมือง" โดยความสามัคคีนั้นรวมไปถึงการเห็นพ้องต้องกันโดยไม่แย้งกัน ถ้าเราใช้หลักความปรองดองด้วยปัญญา ความขัดแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดเดียวกัน เพราะรากฐานของความคิดนั้นจะทำให้บ้านเมืองมีความสุข มีความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบ

 

ที่ยกตัวอย่างมานั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสโดย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเท่านั้น แต่ยังมีหลักคำสอนของท่านอีกมากมายที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และมีความสุขตามแบบฉบับของสำนวน Less is more ให้เลือกนำไปปฎิบัติ เพื่อชีวิตที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพในทุกๆ ด้านและทุกๆ วันด้วย 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก : กุลชาติ สิชฌน์เศรษฐ์

 
 
img
 

             

img
SHARE
RECOMMEND
X INTERESTING
 • Movie
 • Entertainment
 • Reading
 • Men's Fashion
 • Women's Fashion
 • Accessories
 • Dining
 • Wellness
 • Gadget/Technology
 • Game & Toys
 • Photography
 • Sport
 • Gift
 • DIY
 • Home Decoration
 • Travel
 • Sustainability
 • Art & Culture
 • test
arrow ENTER
X ขอบคุณ สำหรับการลงทะเบียน

ทุกการอัพเดทจาก sspatial จะส่งตรงถึงอีเมล์คุณ

ปิด
X

SUBSCRIBE

OUR NEWSLETTERS

Register for our bi-weekly bulletin of the stuff that refines you